Unia Europejska

 

 

 

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

cel: Tworzenie projektów zdalnie w czasie rzeczywistym w strefie wirtualnej,
bez potrzeby wracania do dawnego modelu pracy w jednym pomieszczeniu
planowane efekty: Stworzenie unikalnego oprogramowania pozwalającego naszym specjalistom (badaczom, strategom, trend watcherom, projektantom, mechatronikom i elektronikom) na zdalną pracę w czasie rzeczywistym nad jednym projektem

wartość projektu: 295 400, 00 zł
wkład Funduszy Europejskich: 251 090, 00 zł