projektujemy rozwój biznesu

Skutecznie identyfikujemy nowe kierunki rozwoju i innowacji. Wierzymy, że design jest efektywnym narzędziem strategicznym w biznesie. Nasze działania opieramy o metodykę design thinking, wykorzystując holistyczne podejście do stawianych nam wyzwań. Wykorzystujemy liczne metodologie oraz narzędzia badawcze i kreatywne w multidyscyplinarnym zespole projektowym. Budujemy długoterminowe relacje z klientami oparte na partnerstwie, współpracy i zaufaniu.

12

pracujemy w interdyscyplinarnym zespole 12 ekspertów

150 +

nasz zespół posiada łącznie ponad 150 produktów i usług wdrożonych na rynek

25 +

dostaliśmy ponad 25 nagród za projekty w których braliśmy udział

Pomagamy naszym klientom
w pozyskiwaniu dofinansowań
na projekty i ich wdrożenie.

szczegóły dotacji

Realizujemy projekty w ramach programu
Operacyjny Inteligentny Rozwój