Wzór na konkurencję

W ostatniej edycji konkursu (2018/2019) uzyskaliśmy ponad 7 650 000 PLN dla naszych klientów – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terytorium Polski Wschodniej.

Celem konkursu Wzór na konkurencję (I etap) jest sfinansowanie przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, na podstawie której wdrożysz innowację w swojej firmie. Maksymalna kwota dofinansowania to 100 000 PLN.
W II etapie celem jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu. Maksymalna kwota dofinansowania to 3 000 000 PLN.

Pracujemy m. in. dla:

 

 

 

Strategia

Przygotowujemy audyty i strategie wzornicze. Na podstawie diagnozy połączonej z pogłębionymi badaniami potrzeb i potencjału firmy, analizą rynku i trendów oraz dzięki partnerskiej współpracy skutecznie identyfikujemy i określamy nowe kierunki rozwoju.

Design

Zajmujemy się projektowaniem produktów i usług. Wykorzystujemy procesowe podejście zorientowane na użytkownika, wartości marki oraz cele biznesowe. Poznaj nasz proces projektowy (klik). 

Doradztwo

Oferujemy merytoryczne wsparcie
i konsultacje w zakresie wzornictwa oraz w ramach projektów o dofinansowania (min.:
1.4 Wzór na konkurencję, 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).