Wzór na konkurencję

działanie 1.4

cel konkursu

Działanie 1.4 ma na celu zwiększenie potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

 

Więcej informacji →

dla kogo

wsparciem mogą zostać objęci mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej tj. w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim, którzy:

– zamknęli przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;

– w ostatnim roku obrotowym zatrudniali co najmniej 5 pracowników;

– w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęli przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym

co obejmuje dofinansowanie

etap I
przeprowadzenie audytu + opracowanie strategii wzorniczej

sfinansowanie przeprowadzenia audytu i strategii wzorniczej, na podstawie której wdrożysz innowację w swojej firmie

→ Maksymalna kwota dofinansowania to 100 000 PLN.

 

etap II
wdrożenie strategii wzorniczej

wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu

→ Maksymalna kwota dofinansowania to 3 000 000 PLN.

7 650 000 PLN

to kwota jaką pozyskaliśmy dla naszych klientów w ostatniej edycji naboru (2018/2019) konkursu Wzór na Konkurencję

8 firm

w ostatniej edycji konkursu pracowaliśmy z 8 przedsiębiorcami, dla których pozyskaliśmy dofinansowanie

W ramach programu 1.4 pracowaliśmy m. in. dla: