Jesteśmy biurem

strategiczno – projektowym.

Budujemy długoterminowe relacje z klientami oparte na partnerstwie, współpracy i zaufaniu. Traktujemy design jako efektywne narzędzie strategiczne w biznesie. W naszej pracy wykorzystujemy proces oparty na przyszłościowej wizji i projektowaniu zorientowanym na potrzeby użytkowników, połączony ze strategią i celami biznesowymi.

Strategia

Przygotowujemy audyty i strategie wzornicze. Na podstawie diagnozy połączonej z pogłębionymi badaniami potrzeb i potencjału firmy, analizą rynku
i trendów oraz dzięki partnerskiej współpracy skutecznie identyfikujemy
i określamy nowe kierunki rozwoju.

Design

Zajmujemy się projektowaniem produktów
i usług. Wykorzystujemy procesowe podejście zorientowane na użytkownika, wartości marki oraz cele biznesowe.
Poznaj nasz proces projektowy. 

Doradztwo

Oferujemy merytoryczne wsparcie
i konsultacje w zakresie wzornictwa
oraz w ramach konkursów o dofinansowania (m. in. dla działań 1.4 Wzór na konkurencję i 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).