Design dla przedsiębiorców

działanie 2.3.5

dofinansowanie na nowy projekt

Działanie 2.3.5 – Design dla Przedsiębiorców to program mający na celu sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego którego efektem będzie nowy lub ulepszony produkt i jego wdrożenie.

Nabór wniosków kolejnej edycji konkursu (2020/2021) zaczyna się już wkrótce. Więcej informacji →

 

co obejmuje

przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzorniczego; proces obejmuje stworzenie audytu wzorniczego wraz z analizą otoczenia, przygotowanie strategii nowego projektu oraz prototypowanie, testy i usługi doradcze związane z wdrożeniem nowego produktu dofinansowanie do 500 tys zł

realizację inwestycji, zakup środków trwałych, patentów, licencji dofinansowanie do 1 mln zł

dla kogo

wsparciem mogą zostać objęci mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią

 

cel konkursu

Tworzenie wartości rynkowej produktów poprzez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami.

Rozwój przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt.

proces projektowy
– etapy realizacji projektu

I. diagnoza
przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego

II. synteza i analiza
określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych

III. tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie
opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów

dostępność plus

Dostępność Plus to bliźniaczy projekt Design dla Przedsiębiorców – nakierowany jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami, zwłaszcza osób starszych oraz z niepełnosprawnościami i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do wdrożenia.

„Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.”

Więcej informacji →

12 730 000 PLN

to kwota jaką pozyskaliśmy dla naszych klientów w ostatniej edycji naboru (2018/2019) konkursu Design dla Przedsiębiorców

21 firm

w ostatniej edycji konkursu pracowaliśmy z 21 przedsiębiorcami, dla których pozyskaliśmy dofinansowanie

W ramach programu 2.3.5 pracowaliśmy m. in. dla: