Design dla przedsiębiorców

W ostatniej edycji naboru (2018/2019) konkursu Design dla Przedsiębiorców uzyskaliśmy ponad 7 550 000 PLN dla trzynaściorga naszych klientów – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem konkursu Design dla przedsiębiorców jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez Twoją firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia.

Bliźniaczy projekt Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus, nakierowany jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia.

 

Pracujemy m. in. dla:

Strategia

Przygotowujemy audyty i strategie wzornicze. Na podstawie diagnozy połączonej z pogłębionymi badaniami potrzeb i potencjału firmy, analizą rynku i trendów oraz dzięki partnerskiej współpracy skutecznie identyfikujemy i określamy nowe kierunki rozwoju.

Design

Zajmujemy się projektowaniem produktów i usług. Wykorzystujemy procesowe podejście zorientowane na użytkownika, wartości marki oraz cele biznesowe. Poznaj nasz proces projektowy (klik). 

Doradztwo

Oferujemy merytoryczne wsparcie
i konsultacje w zakresie wzornictwa oraz w ramach projektów o dofinansowania (min.:
1.4 Wzór na konkurencję, 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).