Categories:>

LiveKid _automatyczny system rejestracji dzieci w placówkach opiekuńczych                

  • Client

    LiveKid

  • Services

    Product design

Bramka do automatycznej rejestracji obecności dzieci w żłobkach i przedszkolach to innowacyjny produkt, zaprojektowany z myślą o potrzebach dzieci i opiekunów ze specjalnymi potrzebami (m.in. wynikającymi z niepełnosprawności czy zaburzeń rozwojowych). Produkt — oraz stanowiąca jego integralną część aplikacja — zostały zaprojektowane w taki sposób, aby cały proces był przyjazny dla dziecka i jak najbardziej intuicyjny w obsłudze. Proces projektowy został zrealizowany z udziałem osób z grupy docelowej projektu i poprzedzony badaniami doświadczenia użytkownika (UX).

LiveKid _automatyczny system rejestracji dzieci w placówkach opiekuńczych _2022

projektant: Michał Biernacki, Pola Janiszewska, Aga Przepiórzyńska