Categories:>

ZAW _maszyna przemysłowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  • Client

    ZAW

  • Services

    Product design

Zespół specjalistów z firmy Algorytm – na podstawie badań jakościowych, analizy działania urządzenia oraz raportów i opracowań rynkowych – zaprojektował maszynę przemysłową przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Urządzenie służy do sprawdzania szczelności przewodów i jest przystosowane do obsługi zarówno przez osoby poruszające się na wózku, jak też w pozycji siedzącej (np. dla pracowników mających problemy z pracą w pozycji stojącej przez długi czas). Proces projektowy został zrealizowany w oparciu o zasady tzw. projektowania uniwersalnego – oznacza to, że maszynę mogą obsługiwać zarówno osoby o specjalnych potrzebach, np. wynikających z niepełnosprawności, jak i pracownicy bez ograniczeń.

Wyprodukowany prototyp przetestowany został w ramach badań UX przez grupę użytkowników poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz dodatkowo przez osoby pracujące w pozycji siedzącej (na krześle). Grupa osób poruszających się na wózku obejmowała również osoby z doświadczeniem w testowaniu rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością (z zakresu dostępności produktów i usług dla osób ze specjalnymi potrzebami).

ZAW   _przystosowanie ergonomiczne i wdrożenie maszyny przemysłowej pod potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich   _2022

projektanci:   Michał Biernacki, Pola Janiszewska